Regulamin promocji

 

REGULAMIN PROMOCJI

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Promocją lub Sprzedażą promocyjną określane są wszystkie dodatkowe oferty prezentowane klientom sklepu na stronach sklepu internetowego lub w materiałach marketingowych, np. oferty typu: oferta specjalna, sprzedaż w zestawach, sprzedaży z rabatem naliczanym w zależności od ilości zakupionego towaru, voucher i inne.

  2. Organizatorem promocji jest operator sklepu hipoalergicznie24.pl.
  3. Celem promocji jest sprzedaż produktów lub usług na zasadach każdorazowo opisanych w materiałach informacyjnych  na odpowiednich stronach sklepu lub w regulaminie promocji w odpowiednim punkcie dotyczącym tej promocji.

  4. Czas trwania promocji: informacja na temat czasu trwania promocji jest każdorazowo umieszczana w materiałach informacyjnych na stronach sklepu  lub w regulaminie promocji w odpowiednim punkcie dotyczącym tej promocji.

  5. Rabaty, vouchery: jeżeli materiały informacyjne na stronach sklepu lub w regulaminie promocji w odpowiednim punkcie dotyczącym tej promocji nie stanowią inaczej, rabaty z tytułu promocji nie ulegają sumowaniu.

  6. Niniejszy regulamin promocji dostępny jest na stronie głównej sklepu hipoalergicznie24.pl, w zakładce Regulamin promocji.

  7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

pixel